امروز 24 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا براساس اعلام معاونت اداری ـ مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فسا در پنج شاخص عملکرد در میان دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

براساس این گزارش، دانشگاه فسا در شاخص نسبت کارکنان غیرهیات علمی به تعداد اعضای هیات علمی رتبه 6 را در بین کلیه دانشگاه‌های کشور کسب نموده است.

همچنین، در شاخص نسبت درآمد اختصاصی نیز رتبه 19 در بین دانشگاه‌های کشور کسب نموده‌است. در شاخص مدیریت سبز نیز دانشگاه فسا موفق به کسب رتبه 29 در بین دانشگاه‌های کشور شده است.

شایان ذکر است که در شاخص کیفی و کمی مقالات علمی ـ پژوهشی (سرانه تعداد مقالات ISI، تعداد استنادات ISI و شاخص H) نیز با پشت سر گذاشتن بسیاری از دانشگاه‌های قدیمی و بزرگ کشور حائز رتبه 31 شده‌است.

در شاخص نسبت تعداد اعضای هیات علمی به دانشجویان رتبه 34 را در بین دانشگاه‌های کشور بدست آورده است.

-------