امروز 23 آبان 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌ محیطی در 12 و 13 شهریور به مدت دو روز دانشگاه فسا برگزار شد.

این کنفرانس با حضور اساتید مطرح و بین المللی منجمله کانادا، تهران، شیراز، بندرعباس، زنجان و اساتیدی از بخش صنعت و با استقبال گسترده دانشجویان و نیز با هدف آشنا شدن با راهکارهای روز دنیا و همچنین ارایه‌ی راه حلهایی برای رفع مشکلات زیست‌ محیطی و در نهایت چاپ مجموعه مقالات، انجام پذیرفت.

در این کنفرانس، در خصوص مسایل روز ایران همچون ریزگردها، خاکچالها، آلودگیهای آب و خاک بحث شد و نیز دو تن از اساتید به ‌نام و مطرح بین‌المللی از آمریکا و هلند،مطالب خود را بصورت ویدیو کنفرانس ارائه نمودند.

-------