امروز 28 دی 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 27 آذربه مناسبت هفته پژوهش و روز "دانشگاه باز" ( open university)، دانش آموزان شهرستان فسا در مقطع 12 از رشته های علوم تجربی و ریاضی ضمن حضور در سمینار مثبت اندیشی، از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه بازدید نمودند.

004

در سمیناری که با حضور معاون آموزشی دانشگاه، اساتید و دانش آموزان برگزار شد، سرکار خانم دکتر بهزادی عضو هیات علمی دانشگاه فسا، سخنان خود را در با عنوان مثبت اندیشی و تناسب ذهن جهت افزایش انگیزه دانش آموزان و کاهش استرس آنها ارائه نمود.

در این سمینار، ضمن آشنایی دانش آموزان با معنی واقعی مثبت اندیشی و نیز اصول تناسب ذهنی ، راهکارهای عملی جهت افزایش مثبت اندیشی، ارائه شد.

پس از پایان سمینار، دانش آموزان از آزمایشگاههای فیزیک، صنایع غذایی، مکانیک خاک، محیط زیست و ریزپردازنده بازدید نموده و از غرفه های توانمندی علمی و پژوهشی، که توسط انجمنهای علمی دانشگاه برپاشده بود، دیدن کردند.

003

 

005

-------