امروز 28 دی 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 11 دی ماه، با همت گروه فناوری دانشگاه، کارگاه عوامل موفقیت و شکست استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان توسط مهندس صلواتی زاده در دانشگاه فسا توسط برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور اضای هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید، چالش ها و موانع پیش روی کارآفرینان و عوامل موفقیت و شکست شرکت های دانش بنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

-------