امروز 28 دی 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه ۱۱ دی ماه، کارگاه طوفان فکری یا بارش افکار با همت گروه فناوری دانشگاه، توسط مهندس صلواتی زاده در دانشگاه فسا برگزار شد.

در این کارگاه روش های ایده پردازی مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی ایجاد فضای فکری خلاقانه و نوآورانه به بحث گذاشته شد.

در ادامه این کارگاه، موضوع و چالشی مطرح شد و دانشجویان و اساتید در مورد رفع چالش، ایده های خود را ارایه دادند.

-------