امروز 28 دی 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، درجلسه انتخاب نماینده دانشجویی شورای مرکزی نظارت کشوری که در روزدوشنبه سوم دی ماه در دانشگاه اصفهان و با حضور معاون سازمان امور دانشجویان وزرات علوم برگزارگردید،آقای حسنعلی فاتح نژاد دبیر شورای صنفی دانشگاه فسا، بعنوان نماینده دبیران کلان منطقه 3 در شورای نظارت کشوری انتخاب شد.

این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون و سلامتی و سربلندیشان را خواستاریم.

-------