امروز 05 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 24 دی، سمینار تعیین نمره قبولی در امتحانات پایان ترم و نگاهی کوتاه بر CRT و NRT با همت گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، توسط دکتر مقدم و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد.

سرکارخانم دکتر عابدی رییس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه، هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی اساتید با نحوه ارزیابی دانشجویان در امتحانات پایان ترم عنوان نمود.

-------