امروز 05 اسفند 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز شنبه 13 بهمن، نماینده محترم مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دانشگاه با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص وضعیت فعلی و روند توسعه دانشگاه فسا دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار، دکتر محمد جواد جمالی نماینده محترم مردم فسا در مجلس شورای اسلامی شرح مختصری از تاریخ معاصر شهرستان فسا و اهمیت جغرافیایی و اجتماعی این شهر در استان فارس ارائه کردند و نقش دانشگاههای شهرستان و به خصوص دانشگاه دولتی را در توسعه و رشد شهر فسا توضیح دادند.

ایشان با برشمردن ویژگیهای خاص شهرستان بر اهمیت دانشگاه دولتی در حل مشکلات شهر و استان تاکید کردند.

در ادامه دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با توضیح اهداف و ضرورت آمایش سرزمینی در آموزش عالی، بر حمایت همه جانبه وزارت علوم از دانشگاه فسا تاکید کردند.

در پایان این جلسه، دکتر محسن اژدری رییس دانشگاه فسا با ارائه گزارش تصویری از دانشگاه، شرح مختصری از توسعه متوازن و سریع دانشگاه فسا در سالهای اخیر ارائه کردند.

در نهایت مقرر شد که توضیحات تفصیلی در خصوص پتانسیل ها و توانمندی پژوهشی دانشگاه فسا به اطلاع وزیر محترم علوم رسانده شود و برنامه جامع توسعه دانشگاه بر این اساس طراحی گردد.

-------