امروز 05 اسفند 1397

در پی انتشار شایعه ای در خصوص حذف بخشی از دانشگاه فسا، به استحضار می رساند که تصمیم گیری در این مورد بر عهده "ستاد آمایش سرزمینی آموزش عالی به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری" است و هیچ تصمیمی در مورد دانشگاه فسا در ستاد مذکور گرفته نشده است.

در دیدار اخیر نماینده محترم مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دانشگاه فسا با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز، صرفا توانمندی ها و پیشرفت دانشگاه فسا ارائه گردید و وزیر محترم هم "حمایت همه جانبه خود را از دانشگاه فسا در مسیر رشد و توسعه" اعلام کردند.

-------