امروز 01 فروردين 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه 30 بهمن، جلسه ستاد دانشجویی راهیان نور در دانشگاه فسا برگزار گردید.

این جلسه با حضور نمایندگانی از دانشگاه فسا، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، فنی حرفه ای و مسئولین بسیج دانشجویی شهرستان فسا به منظور بررسی مسایل اعزام کاروان های دانشجویی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب تشکیل شد و در خصوص زمان اعزام و کیفیت برگزاری این سفر معنوی بحث و تبادل نظر گردید.

-------