رشته فیزیک در دانشگاه فسا

رشته فیزیک در دانشگاه فسا از سال ۱۳۹۳  آغاز به در جذب دانشجو نمود. این گروه دارای ۶ عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد. تعداد ۶ آزمایشگاه آموزشی مجهز فیزیک در ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه فسا موجود می باشد. این آزمایشگاه ها عبارتند از:

-      آزمایشگاه فیزیک مکانیک

-      آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

-      آزمایشگاه فیزیک حرارت و امواج

-      آزمایشگاه فیزیک مدرن

-      آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

-      آزمایشگاه اپتیک

منتشر شده در دوشنبه, 08 مرداد 1397 09:48