امروز 25 مرداد 1399

خانه

 

نام: مهدیه

نام خانوادگی: هاشمی

گروه: فیزیک، لیزر و اپتیک

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:   53159985

پست الکترونیک:m.hashemi[at]fasau.ac.ir

رزومه

  

 

نام : سید محمد

نام خانوادگی : قاضی

گروه: فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:   53159981

پست الکترونیک :

ghazi[at]fasau.ac.ir

physicsn[at]gmail.com

رزومه


 

نام : روح الله

نام خانوادگی : علی آبادی

گروه: فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:  53159983

پست الکترونیک :aliabadi[at]fasau.ac.ir

رزومه


 

نام : حجت اله

نام خانوادگي: باده‌يان

گروه: فیزیک،  ماده چگال نظري (فيزيك حالت جامد نظري)

 آخرین مدرك تحصيلي: دكتري

رتبه: استادیار

تلفن:  53159986

پست الكترونيك: Hbadehian[at]gmai.com 

 رزومه

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: بازوبند

گروه: فیزیک،  اتمی-مولکولی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53159982

پست الکترونیک: fbazooband[at]gmail.com

رزومه 


 

سمت : مدیر گروه فیزیک

نام: فهیمه

نام خانوادگی: بهزادی

گروه : فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:   53159984

پست الکترونیک:behzadi.fahimeh[at]gmail.com

رزومه