دستاوردها و افتخارات گروه فیزیک دانشگاه فسا

از دستاوردهای علمی و افتخارات گروه فیزیک دانشگاه فسا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ü      چاپ بیش از ۴۰ مقاله در مجلات ISI

ü      چاپ بیش از 10 مقاله در مجلات ISC

ü      بیش از ۴۰ مقاله کنفرانسی در همایش های معتبر داخلی و خارجی

ü      برگزاری دو دوره کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد در سالهای ۹۴ و ۹۵

ü      برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با رشته فیزیک

منتشر شده در دوشنبه, 08 مرداد 1397 09:51