امروز 04 خرداد 1397

خانه

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز جمعه مورخ 25/2/94 اردوی فرهنگی تفریحی ویژه بسیجیان پایگاه مقاومت شهید دکتر شهریاری دانشگاه فسا به مقصد سد سلمان فارسی  برگزار گردید.

دراین اردوی یک روزه، بسیجیان پایگاه مقاومت شهید دکتر شهریاری دانشگاه فسا ضمن بازدید از غار سنگ شکن جهرم، سد سلمان فارسی و اجرای برنامه های فرهنگی ، پس ازاقامه نمازجماعت و ضیافت ناهارجلسه حلقه شجره صالحین را برگزارنمودند.