امروز 15 خرداد 1399

خانه

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا از تاریخ 28/2/94 لغایت 30/2/94 نمایشگاه کتاب و بازیهای فکری در دانشگاه برگزار گردید.

این نمایشگاه با همت مدیریت امور فرهنگی واجتماعی توسط انجمن علمی ریاضی و به مناسبت هفته ریاضی و روز بزرگداشت خیام و با عرضه کتابهای مختلف ریاضی و بازیهای فکری برگزار گردید و مورد استقبال و بازدید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.