امروز 28 دی 1399

خانه

مناقصه خرید، نصب و اجرا و راه اندازی تاسیسات ساختمان سلف سرویس مرکزی (ویرایش شده )

مناقصه خرید، نصب ، اجرا و راه اندازی تاسیسات ساختمان سلف سرویس مرکزی دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه فسا دانشگاه فسا در نظر دارد خرید، نصب، اجرا و راه اندازی تاسیسات ساختمان سلف سرویس مرکزی واقع در پردیس آن دانشگاه را با زیربنای 2500 متر مربع از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 4 در رشته تاسیسات واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد گرفت. و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ...

فرم مزایده پژوی 405 دانشگاه فسا

بسمه تعالی

 

جهت دریافت فرم مزایده پژوی 405 دانشگاه فسا    اینجا   را کلیک کنید.

استعلام قیمت خدمات خشکشویی

بسمه تعالی

جهت دریافت فایل راهنما   اینجا   را کلیک نمائید.

مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا

متن آگهی مناقصه جهت چاپ در روزنامه کثیر الانتشار آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه فسا دانشگاهفسادرنظردارد کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سلف خود را در سال تحصیلی 98-97 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های صلاحیت دار و دارای تاییدیه معتبر از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید . 1-مدت قرارداد 10 ماه                                                                   ...

مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه فسا

بسمه تعالی

جهت شرکت در مناقصه احداث ساختمان سلف سرویس دانشگاه فسا، ابتدا فایلهای زیر را دانلود فرمائید:

1- دریافت فایل آگهی مناقصه

2- دریافت فایل فرم امانت داری اسناد

استعلام انتشارات

بسمه تعالی

جهت دانلود فایل اطلاعیه مناقصه اینجا را کلیک کنید.

آگهی مناقصه نوبت دوم انتشارات دانشگاه فسا

باسمه تعالی

آگهی مناقصه انتشارات دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در نظر دارد مرکز چاپ و انتشارات خود را از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ 95/11/24 حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 95/12/03 درخواست خود را در پاکت دربسته به مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه تحویل نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

امور اداری دانشگاه فسا

آگهی مناقصه انتشارات دانشگاه فسا

باسمه تعالی

آگهی مناقصه انتشارات دانشگاه فسا

دانشگاه فسا در نظر دارد مرکز چاپ و انتشارات خود را از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ 95/11/12 حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 95/11/18 درخواست خود را در پاکت دربسته به مسئول دفتر حوزه ریاست دانشگاه تحویل نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

امور اداری دانشگاه فسا

 

مناقصه سیستم سرمایش و گرمایش

باسمه تعالی دانشگاه فسا در نظر دارد خرید , اجرا و نصب و راه اندازی سیستم سرمایش – گرمایش دانشکده علوم پایه واقع در پردیس آن دانشگاه را با زیربنای 4802 متر مربع از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به دو روش حضوری و غیرحضوری در ساعات اداری از روز یکشنبه مورخ 09 / 08 / 1395 لغایت روز پنج شنبه مورخ 13 / 08 / 1395 نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید. همچنین جهت دانلود فرم امانتداری نیز اینجا را کلیک کنید. اداره فنی ...

اطلاعیه مناقصه بوفه خوابگاه برادران

« سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامی باد.» آگهی استعلام قیمت از آنجاکه دانشگاه فسا در نظر دارد بوفه واقع در خوابگاه برادران دانشگاه را به مستاجر واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان درخواست می گردد حداکثر تا مورخ 24/7/95 پیشنهادات خود را در پاکت در بسته به نشانی فسا ـ میدان استاد بهمن بیگی دانشگاه فسا دفتر مدیریت تحویل نمایند. دانشگاه پس از بررسی صلاحیت عمومی و همچنین ارزیابی قیمت اعلامی، بوفه مذکور را به مدت یکسال و بموجب قرارداد به متقاضی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد واگذار خواهد نمود. قیمت پایه 3/000/000 ریال برای هر ...