امروز 10 فروردين 1396

معاونت آموزش و پژوهش

 
 
نام : رقیـه
نام خانوادگی : خسـروی
گروه : ریاضی
مقطع تحصیلی : دکتری
رتبه : استادیار
تلفن :  53344849 - 071
پست الکترونیک : khosravi[at]fasau.ac.ir