امروز 10 فروردين 1396

آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی وزارت علوم ( 1395 )

دستورالعمل اجرایی گرانت ( اعتبار پژوهشی ) دانشگاه فسا

دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه فسا

فرم درخواست ترفيع  پايه اعضاي هيات علمي دانشگاه فسا

لیست نشریات علمی معتبر و غیر معتبر:

             سیاهه نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی

              فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم - تیرماه 95
              فهرست نشریات نامعتبر خارجی (شهریور 1394)
              نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی
              فهرست نشریه ISI (JCR_MIF2015 و JCR_2015_Total_ISSN )
              فهرست نشریات علمی دارای اعتبار تیرماه 95

شیوه نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی ( جدید بهمن 1391 )

فرم در خواست تشویقی مقالات دانشگاه فسا

طرح درون دانشگاهی 

طرح برون دانشگاهی

فرم ترجمه کتاب

فرم شرکت در همایش ها