امروز 20 آذر 1396

کار آفرینی و ارتباط با صنعت

 

  

سرپرست : گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : آروین
گروه : عمران
رتبه : استادیار
تلفن :
پست الکترونیک : m.r.arvin[at]fasau.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

سمت: کارشناس  گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت             

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : زنگنه

رشته تحصیلی :

تلفن : 53344849-071 داخلی 0

پست الکترونیک :