امروز 05 بهمن 1395

رئیس کتابخانه:                

تحصیلات:

شماره تماس: 07153343336

داخلی :

پست الکترونیک:  


کارشناس :مرضیه تفاح

تحصیلات:کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir