امروز 31 مرداد 1396

رئیس کتابخانه:     

نام : مجتبی

نام خانوادگی : اسلمی          

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 07153343336

داخلی : 28

پست الکترونیک:  aslami[at]fasau.ac.ir


کارشناس :مرضیه تفاح

تحصیلات:کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir