امروز 10 فروردين 1396

 

   

نام : عبدالرسول

نام خانوادگی : زارعی

گروه : منابع طبیعی

مدرک تحصیلی : دکتری

تخصص : بیابان‌زدایی

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : ar_zareiee[at]fasau.ac.ir