امروز 10 فروردين 1396

 

تقويم آموزشی نيمسال دوم94- 93


عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تأیید استاد مشاور

شروع کلاسها

شنبه 18/11/93

چهارشنبه 20/03/94

 

ثبت نام مرحله اول

دوشنبه 13/11/93

دوشنبه 13/11/93

 

ثبت نام مرحله دوم

سه شنبه 14/11/93

سه شنبه 14/11/93

 

شروع کلاسها

شنبه 18/11/93

 

حذف و اضافه

شنبه 02/12/93

یکشنبه 03/12/93

از شنبه 04/12/93 تا چهارشنبه 23/12/93

حذف نهائی

یک شنبه 20/2/94

دوشنبه 21/2/94

 

ارزشيابي اساتيد

شنبه 19/02/94

چهارشنبه 13/03/94

 

پایان کلاسهاي نيمسال دوم

چهارشنبه 20/3/94

 

شروع امتحانات

از روز شنبه 22/03/94 لغايت یکشنبه 07/04/94

مهلت ورود نمرات

شنبه 24/4/94

 

تحویل پرينت نمرات به اداره آموزش

سه شنبه 30/4/94

 

دانلود گاه شمار در قالب pdf