امروز 01 اسفند 1396

ریاست دانشگاه

 

نام : محسن

نام خانوادگی : اژدری

گروه : مهندسی عمران

گرایش: ژئومکانیک

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن: 53344849 - 071 داخلی 17

پست الکترونیک : ajdari[at]fasau.ac.ir

رزومــه