امروز 03 اسفند 1395

 

نام : محسن

نام خانوادگی : اژدری

گروه : مهندسی عمران

مدرک تحصیلی : دکتری

تخصص :

رتبه: استادیار

پست الکترونیک : ajdari[at]fasau.ac.ir

رزومــه