امروز 10 فروردين 1396

 

نام : محسن

نام خانوادگی : اژدری

گروه : مهندسی عمران

مدرک تحصیلی : دکتری

تخصص :مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی

رتبه: دانشیار

پست الکترونیک : ajdari[at]fasau.ac.ir

رزومــه