امروز 31 تیر 1396
 

سمت : مدیر گروه علوم کامپیوتر

نام : رویا

نام خانوادگی : نصیرزاده

گروه : آمار ریاضی

گرایش : احتمال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53343336 - 071

پست الکترونیک :nasirzadeh.roya[at]fasau.ac.ir

رزومه

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : علوم کامپیوتر

گرایش:

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:

پست الکترونیک: shamsezat[at]fasau.ac.ir

رزومه