امروز 06 ارديبهشت 1396

 

 

سمت : سرپرست گروه فناوری اطلاعات

نام : کرامت اله

نام خانوادگی : غفاری

گروه : کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن : 53343336 -071

پست الکترونیک :ghaffari.keramat[at]fasau.ac.ir

رزومه

 
   

نام : محمدعلی

نام خانوادگی : کهنسال

گروه : فناوری اطلاعات

گرایش: مدیریت فناوری اطلاعات

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن : 53343336 - 071

پست الکترونیک :kohansal.ma@fasau.ac.ir

malikohansal@gmail.com

رزومه