امروز 31 تیر 1396

 

 

سمت: مدیرگروه صنایع غذایی

نام: سید محمد باقر

نام خانوادگی: هاشمی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک:hashemi[at]fasau.ac.ir

رزومه  و مشاهده  گوگل اسکولار


 

نام: کیانا

نام خانوادگی:  پورمحمدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی

گرایش: تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir

رزومه