امروز 01 شهریور 1398

گروه عمومی

 

نام : علی

نام خانوادگی : عباس علیزاده

گرایش: عرفان

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : ادبیات

پست الکترونیکabbasalizadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه


نام : میثم

نام خانوادگی : مقدم

گرایش: آموزش زبان انگلیسی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : عمومی

پست الکترونیک: moghaddam.m[at]fasau.ac.ir

رزومه


نام : محمدعلی

نام خانوادگی: بنایی خیرآبادی

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه: مربی

گروه: عمومی

پست الکترونیک: m.a.banaei[at]fasau.ac.ir

رزومه