امروز 06 ارديبهشت 1396

گروه عمومی

   

نام : علی

نام خانوادگی : عباس علیزاده

گروه : ادبیات

گرایش: عرفان

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار
پست الکترونیکabbasalizadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه