امروز 05 ارديبهشت 1398

معاونت اداری و مالی

 

نام :  پرژنگ

نام خانوادگی :  منجمی

گروه :  مهندسی عمران

گرایش : آب

مدرک تحصیلی :  دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53154112 - 071 

پست الکترونیک :monajemi.parjang[at]fasau.ac.ir