امروز 19 فروردين 1399

معاونت اداری و مالی

 

نام :  حسام

نام خانوادگی :  دهقانخلیلی

گروه :  مهندسی عمران

مدرک تحصیلی :  دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53154112 - 071 

پست الکترونیک :  

dehghankhalili[at]fasau.ac.ir