امروز 20 آذر 1396
 

نام :  مهدی

نام خانوادگی :  بهـرامی

گروه :  مهندسی آب

گرایش : آبیاری و زهکشی

مدرک تحصیلی :  دکتری

رتبه : استادیار

پست الکترونیک :bahrami[at]fasau.ac.ir