رئیس دفتر هدایت استعداد های درخشان

تعداد بازدید:۳۹۶

سمت : رئیس دفتر استعدادهای درخشان

نام : آرام

نام خانوادگی : امامی

گروه : ریاضیات و کاربردها

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیک emami[at]fasau.ac.ir


 

 

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان

نام: 

نام خانوادگی: 

 تلفن: 53152282-071