شرح وظایف و اهداف جذب هیات علمی

تعداد بازدید:۲۰۶

اهداف

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم به کارگیری استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان های انقلاب اسلامی و به منظور انتخاب اعضای هیئت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیئت علمی، هیئت اجرایی جذب در دانشگاه تشکیل گردید. هیئت اجرایی دانشگاه با تشکیل دبیرخانه هیئت اجرائی جذب  در خرداد ماه 96 شروع به کار نمود. 


شرح وظایف هیات اجرایی جذب

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب هیات علمی موسسه

 - تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی قطعی، هیات علمی طرح   سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب