افراد گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۴۵۶

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام : سلمان
نام خانوادگی : برومند
گروه : برق، کنترل
رتبه : استادیار
تلفن :

پست الکترونیک:

boroumand[at]fasau.ac.ir

   
   

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام: شیما

نام خانوادگی جوهری

تلفن : 53151422-071  

رایانامه : jazb[at]fasau.ac.ir

 

کلید واژه ها: گروه کارآفرینی ارتباط صنعت خانوادگی تلفن شیما جوهری کارشناس ارتباط با صنعت مدیر ارتباط با صنعت جذب