تقویم


دومین همایش ملی کم‌آبیاری

دومین همایش ملی کم‌آبیاری

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

  دومین همایش ملی کم‌آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک   مدیریت استفاده از آب‌های شور و نامتعارف در ...