جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دانش‌آموختگان

عنوان فرم
 • اطلاعات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  4
 • اطلاعات دانشگاهی
  5
 • 6
 • سال ورود*
  7
 • سال فارغ التحصیلی*
  8
 • رشته‌ی تحصیلی*
  9
 • اطلاعات اشتغال
  10
 • وضعیت اشتغال*
  در حال انجام خدمت نظام وظیفه ی عمومی
  دانشجوی تحصیلات تکمیلی
  شاغل در ارگان دولتی
  شاغل در شرکت خصوصی
  11