سوالات پرتکرار در روز انتخاب واحد

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۸ کد : ۱۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۵۵۷

تذکر مهم*** مشکلات آموزشی خود را صرفا از طریق پیامها به کارشناس آموزشی بخش خود ارسال نمایید. کارشناسان به نوبت در روز انتخاب واحد پیامها را بررسی و از طریق اتوماسیون اطلاع رسانی می نمایند. 

پیامها............ارسال پیام به کارشناس

دروس عمومی....ای دی rahimi

 

1- نکات جهت اخذ دروس عمومی

 1. دروس عمومی زبان وفارسی برای گروههای مشخص تعریف شده است.     (جهت انتخاب دروس عمومی صرفا بر اساس کد مشخص شده که با رنگ زرد مشخص شده اقدام گردد) (حوزه تخصیص هر درس با رنگ نارنجی مشخص شده است.. واحد دانشگاهی )  مشاهده برنامه دروس عمومی                                                                                                                           
 2. درس انسان در اسلام همان اندیشه 2 می باشد.     سیلابس دروس عمومی                                               
 3. جهت درخواست افزایش ظرفیت از طریق مدیر گروه اقدام نمایید.
 4. حداکثر واحد قابل اخذ 20 واحد می باشد.
 5. دانشجویان معدل بالای 17 با هماهنگی و ارائه درخواست به استاد مشاور در صورت تمایل می توانند نسبت به اخذ 24 واحد اقدام نمایند.
 6. درصورت درخواست هم نیاز کردن درس افتاده با درس پیش نیاز از طریق پیامها به استاد مشاور پیام دهید. اخذ درس به این صورت فقط از طریق استاد مشاور امکان پذیر می باشد.
 7. در چه صورت درس جهت انتخاب مشاهده نمی کنید:

 8.  الف- در برنامه کلاسی درسی با کد درس انتخاب شده تعریف نشده است.         (مشاهده کد دروس      

 9. ب) پیش نیاز درس را نگذارنده اید.   

 10. پ- پیش نیاز درس را با گروه دیگر گذرانده اید چنانچه درس گذرانده شده با گروه های دیگر در مشخصات کلاسی معادلسازی نشده باشد امکان مشاهده درس را نخواهید داشت.جهت مشاهده درس به کارشناس گروه از طریق اتوماسیون پیام داده  تا درس گذرانده شده با گروههای دیگر در مشخصات کلاسی وارد شود.   مشاهده شناسه                

 11.  ج- ثبت نام مرحله اول وابسته به شرکت در ارزیابی و انتخاب واحد مقدماتی می باشد. کسانیکه در ارزیابی یا ثبت نام مقدماتی شرکت ننموده اند از روز دوم انتخاب واحد مجاز  می باشند

 12. گزینه انتخاب درس غیرفعال باشد:

   الف- تداخل امتحان

  ب- تداخل ساعات کلاس

  ج- ظرفیت  کلاس تکمیل شده است.

 13. جهت اخذ درس از گروههای دیگر: به استاد مشاور پیام دهید.اخذ درس در گروه های دیگر توسط استاد مشاور امکان پذیر می باشد و جهت اخذ درس توسط ایشان ،تایید مدیرگروه مقصد الزامی می باشد.
 14. نحوه اخذ درس پروژه و کارآموزی                                                                                                                                                                          اخذ دروس پروژه و دروس کاراموزی در روز انتخاب واحد انجام نمی گیرد. زمان انتخاب این دروس و نحوه اخذ آن متعاقبا اعلام می گردد. انتخاب این دروس از طریق درخواستهای دانشجویی می باشد.

( ۵ )

نظر شما :