سخنرانی دکتر امیری دردومین روز همایش ملی کم آبیاری

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۷۸ اخبار
تعداد بازدید:۷۴۸
سخنرانی دکتر امیری دردومین روز همایش ملی کم آبیاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز پنجشنبه 28 بهمن و در دومین روز همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در دانشگاه فسا دکتر محمدجواد امیری دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فسا در سخنرانی خود نتایج حاصل از یک تحقیق که خروجی یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه فسا بود را ارائه نمودند. این تحقیق در سه مرحله شامل آزمایشگاه؛ نیمه صنعتی و بررسی آماری و اقتصادی تصفیه آب خاکستری جهت آبیاری فضای سبز در شرایط محدود و نامحدود صورت گرفته بود. در فاز اول تصفیه آب خاکستری در شرایط ناپیوسته تحت استفاده از مواد جاذب به صورت تکی؛ دو تایی و سه تایی؛  در فاز دوم سیستم قادر به تصفیه ۶۰۰ لیتر اب خاکستر جهت تصفیه آب خاکستری گردید. در مرحله سوم نرخ بازگشت سرمایه سیستم ۴۰ درصد بدست آمد که بسیار بیشتر از  حداقل نرخ سرمایه گذاری جهت استقرار چنین سیستمی می باشد.


( ۱ )

نظر شما :