هیات رئیسه

تعداد بازدید:۳۵۸۹

شرح وظایف هیأت رئیسه دانشگاه

_ فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت

_ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه

_ بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه

_ فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته

_ ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها

_ بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امنا و تهیه پیشنهادها، طرح ها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد

_ پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه

_ پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه:

  • رئیس دانشگاه
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۴۰۰