معرفی اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر

تعداد بازدید:۵۱۱۳

نام: آرمان

نام خانوادگی : خیراتی

گروه : علوم کامپیوتر،   مهندسی کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن : 53159935

پست الکترونیک:

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شمس عزت

گروه : علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رتبه : مربی

تلفن:  53159932

پست الکترونیک: shamsezat[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام: علیرضا

نام خانوادگی : سپاسیان

گروه : ریاضی،   تحقیق در عملیات

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53159933

پست الکترونیک: sepasian[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

سمت : مدیر گروه علوم کامپیوتر

نام : صادق

نام خانوادگی : خسروی شعار

گروه : ریاضی،  محض

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :  53159931

پست الکترونیک : khosravi.shoar[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام: محمدعلی

نام خانوادگی : نعمت اللهی

گروه : 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  

پست الکترونیک: 

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

کلید واژه ها: علوم کامپیوتر دانشکده علوم پایه چارت سازمانی دانشگاه فسا گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فسا اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فسا اساتید گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱