معرفی اعضای هیات علمی گروه فیزیک

تعداد بازدید:۵۹۵۰

مدیر گروه

نام: مهدیه

نام خانوادگی: هاشمی

گروه: فیزیک، لیزر و اپتیک

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن:   53159985

پست الکترونیک:m.hashemi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : سید محمد

نام خانوادگی : قاضی

گروه: فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن:   53159981

پست الکترونیک :ghazi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : روح الله

نام خانوادگی : علی آبادی

گروه: فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

انتقال به دانشگاه سیرجان

تلفن:  

پست الکترونیک :aliabadi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : حجت اله

نام خانوادگی : باده‌یان

گروه: فیزیک، ماده چگال نظری (فیزیک حالت جامد نظری)

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : ادانشیار

تلفن:  53159986

پست الکترونیک :Hbadehian[at]gmai.com

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام: فاطمه

نام خانوادگی : بازوبند

گروه: فیزیک، اتمی-مولکولی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن: 53159982 

پست الکترونیک: fbazooband[at]gmail.com

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام: فهیمه

نام خانوادگی: بهزادی

گروه : فیزیک، ماده چگال

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:   53159984

پست الکترونیک:behzadi.fahimeh[at]gmail.com

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

کلید واژه ها: اعضای هیات دانشکده علوم پایه اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه فسا اساتید گروه فیزیک دانشگاه فسا دکتر فهیمه بهزادی دکتر روح اله علی آبادی دکتر سید محمد قاضی دکتر حجت اله باده‌یان دکتر مهدیه هاشمی

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲