نظام پیشنهادات دانشگاه فسا

تعداد بازدید:۶۳۹۶

نظام پیشنهادات دانشگاه فسا آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای ارزنده شما می باشد

 


نظام پیشنهادات گامی بلند به سوی آینده ای درخشان 

به طور کلی هدف از اجرای نظام پیشنهادات، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقیق اهداف سازمانی بیان می کنند.

چنانچه بخواهیم تصویری روشن تر از اهداف و منافع اجرای این نظام ارائه دهیم

موارد ذیل قابل ذکر هستند

1- محیط خلاق

2-حس تعلق سازمانی 

3- گسترش حوزه تفکر

4- بهره گیری از پیشنهادات

5-تقویت منابع

6-راهکارها

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰