رئیس گروه نظارت و ارزیابی

تعداد بازدید:۴۱۵۹

 سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی

نام : مریم

نام خانوادگی:  زاهدی فر

گروه: مهندسی منابع طبیعی، علوم خاک - بیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک :zahedifar[at]fasau.ac.ir


 

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

نام : اعظم

نام خانوادگی : قائدی

رشته : کارشناس ارشد صنایع غذایی

شماره تلفن :  53152522 - 071

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲