کارشناسان دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

تعداد بازدید:۶۹۰
 

نام : 

نام خانوادگی : 

مدرک:

سمت:کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی و منشی ریاست

تلفن : 53151111 – 071

پست الکترونیک : 

 

نام : سجاد

نام خانوادگی : سلیمانی

مدرک: کارشناسی علوم سیاسی

سمت:کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن :   – 071

پست الکترونیک : 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱