مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری

تعداد بازدید:۳۹۲۱

نام: علیرضا

نام خانوادگی:  پور باقری

گروه : مهندسی عمران 

مدرک تحصیلی: دکتری

پست الکترونیک: sepasian[at]fasau.ac.ir

شماره تماس : 53154222-071


 

سمت: کارشناس برنامه و بودجه 

نام : علی

نام خانوادگی : پورداراب

مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری 

شماره تماس : 53154242-071


 

سمت: کارشناس مسئول تشکیلات

نام: طاهره

نام خانوادگی: زارع

مدرک تحصیلی:  کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تماس : 5315 - 071

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲