دفتر ریاست

تعداد بازدید:۷۶۹۱

سمت:رئیس دانشگاه

نام : عبدالرسول

نام خانوادگی : زارعی

رشته: مهندسی منابع طبیعی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: دانشیار

پست الکترونیک :  ar_zareiee[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار

   
   

سمت : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام : سعید 

نام خانوادگی : جوکار

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن :  53151111 - 071 

پست الکترونیک :info[at]fasau.ac.ir

   

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲