دفتر ریاست

تعداد بازدید:۵۹۲۵

سمت:رئیس دانشگاه

نام : امین الله

نام خانوادگی : بهاءالدینی

رشته: فیزیولوژی پزشکی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استاد

پست الکترونیک : 

 

   
   

سمت : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام : سعید 

نام خانوادگی : جوکار

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن :  53151111 - 071 

پست الکترونیک :info[at]fasau.ac.ir

   

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱