دفتر ریاست

تعداد بازدید:۳۶۰۲

سمت:رئیس دانشگاه

نام : جمال

نام خانوادگی : فتح اللهی

رشته: اقتصاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: استادیار

پست الکترونیک : j-fathollahi[at]fasau.ac.ir

رزومــه

   
   

سمت : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام : محمد امین

نام خانوادگی : تسلیمیان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن :  53151212 - 071 

پست الکترونیک :pr[at]fasau.ac.ir

   
   

سمت:کارشناس دفتر ریاست

نام : سعید

نام خانوادگی : جوکار

تلفن : 53151111 – 071

پست الکترونیک : info[at]fasau.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰