مناقصات دانشگاه فسا

تعداد بازدید:۵۵۱۸

بسمه تعالی

استعلام اجرای خط انتقال لوله آب

 

مهلت شرکت در استعلام  17/11/1401  

 

جهت دانلود فایل استعلام خط لوله  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود فایل مسیر آب از پارک آزادی بخش یک  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود فایل مسیر آب از پارک آزادی بخش دو  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود فایل نقشه ی پروفیل انتقال آب  اینجـا  را کلیک کنید.

جهت دانلود فایل نقشه ی جزئیات حفاری  اینجـا  را کلیک کنید.

 

 

 

 


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مواد اولیه و پخت و پخش غذای دانشجویی سلف سرویس دانشگاه برای سال تحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه فسا
مهلت شرکت در استعلام 1401/04/23

 

دانشگاه فسا در نظر دارد تامین مواد اولیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی سال تحصیلی 1402-1401 را از طریق سامانه تدارکات دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد گرفت و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/04/23 نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند در ساعات اداری در محدوده ی زمانی فوق با شماره تلفن 53153232 - 071 (اداره تغذیه دانشگاه) تماس حاصل فرمایند. شایان ذکر است دانشگاه با عنایت صرفه و صلاح موسسه در رد یا قبول پیشنهادها مجاز است.

 

جهت دانلود همه ی فایلهای مربوط به مناقصه  اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود برگ شرایط مناقصه غذای دانشجویان اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود شرایط عمومی شرکت در مناقصه قراردادهای دانشگاه فسا  اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فایل برگ قیمت پیشنهادی  اینجـا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فرم امانتـداری اسناد دریافتی  اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود فرم اطلاعات شرکتها  اینجــا را کلیک نمائید.

جهت دانلود متن قرارداد  اینجــا  را کلیک نمائید.

 استعلام انتخاب شرکت بیمه برای عقد قرارداد بیمه‌ی تکمیلی کارکنان دانشگاه فسا

مهلت شرکت در استعلام 1401/04/11

جهت دانلود جداول مربوطه و فرم درخواست  اینجــا  را کلیک نمائید.

جهت دانلود نامه‌ ی مجوز برگزاری استعلام  اینجــا را کلیک نمائید.


با تشکر - معاونت اداری و مالی دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۱