برنامه ریزی بودجه

تعداد بازدید:۱۸۲۷

پیرو موضوعات مطرح شده در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه (۲۱ مهر ۱۴۰۰)، دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه، در جلسه مشترک با معاونت محترم فرهنگی دانشجویی به بررسی بودجه برنامه ها تا پایان سال جاری پرداخته و جهت اجرای برنامه ها تصمیم گیری کردند.

کلید واژه ها: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نهادرهبری دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۰