شماره تماس کارکنان

تعداد بازدید:۱۴۰۴۵

بسمـه تعالی

(دفترچه تلفن دانشگاه)

کد استان فارس  071

جهت دانلود دفترچه تلفن داشگاه  اینجــا  را کلیک نمائید و یا از جدول زیر مشاهده فرمائید.

جهت تماس با دانشگاه می‌توانید با شماره ی 53150 تماس حاصل فرمائید و یا با ترکیب 5315 و چهار رقم داخلی با شماره ی مدنظر خود، بطور مستقیم تماس حاصل فرمائید.

شماره داخلی

سمت

نام

1111

منشی ریاست

آقای سعید جوکار

1111

رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

آقای سعید جوکار

1322

کارشناس آی‌تی

خانم دولتخواه

1332

کارشناس آی‌تی

خانم فرج اله پور

1342

کارشناس آی‌تی

خانم طهماسبی

1422

کارشناس دفتر جذب

خانم جوهری

1512

رئیس گروه امور حقوقی

آقای عبداله علی پور

1011

نماینده نهاد رهبری در دانشگاه فسا

1012

کارشناس دفتر نهاد رهبری

آقای بلاغی

1822

کارشناس شاهد و ایثارگر

آقای بلاغی

2112

معاون آموزشی و پژوهشی

آقای دکترشعبانی

2111

منشی معاون آموزشی و پژوهشی

خانم جوهری

2212

مدیر آموزش

آقای دکتر اسلمی

2292

کارشناس مسئول آموزش

خانم رحیمی

2222

کارشناس آموزش

خانم بنی عبداله

2232

کارشناس آموزش

خانم فرح وشی

2242

کارشناس آموزش

خانم ابراهیمی

2252

کارشناس آموزش

خانم حسینی

2282

بایگانی آموزش

آقای گزین

2522

کارشناس فارغ التحصیلی

خانم قائدی

2312

مدیر پژوهش

آقای دکتر محمودی

2322

کارشناس پژوهش

خانم تفاح

2622

کتابدار

خانم تفاح

2293

کتابدار

آقای حسن نژاد

3112

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای دکترگلستانی

3111

منشی معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای سلیمانیان

3212

مدیر امور دانشجویی

خانم دکتر موسوی فرد

1212 مدیر امور فرهنگی و اجتماعی آقای تسلیمیان

3222

کارشناس امور خوابگاه‌ها

خانم باصری

3522

کارشناس بهداشت

آقای اسکندری

3232

کارشناس تغذیه

________

3242

کارشناس رفاه دانشجویی

آقای سلیمانیان

3342

کارشناس فرهنگی

آقای جوان

1113

دبیرخانه

آقای سلیمانی

4112

معاون مالی اداری

آقای دکتر دهقان خلیلی

4111

منشی معاون مالی اداری

آقای سلیمانی

4212

مدیر امور اداری

آقای درخشان

4222

کارشناس امور کارگزینی

خانم زارع

4242

کارشناس بودجه و تشکیلات

آقای پورداراب

4213

مدیر امورعمومی

آقای درخشان

4232

انبار

آقای کریمی

4243

کارپرداز

آقای زارعی

4312

مدیر امور مالی

خانم گنجی

4322

کارشناس امور مالی

خانم جمالزاده و آقای تهمتن

9372

امین اموال

آقای تقی زاده

4412

مدیر اداره طرح­های عمرانی

آقای نیکزاد

5112

مدیر حراست

آقای ابراهیم پور

5111

کارشناس حراست

آقای رسولی

5822

حفاظت فیزیکی ورودی دانشگاه

5832

حفاظت فیزیکی ساختمان مدیریت

5842

حفاظت فیزیکی دانشکده مهندسی

5852

حفاظت فیزیکی دانشکده علوم (سرپرست انتظامات)

5862

حفاظت فیزیکی خوابگاه پسران

5872

حفاظت فیزیکی خوابگاه دختران

     

 

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲