معاون اداری و مالی

تعداد بازدید:۵۶۰۳

نام : حسام

نام خانوادگی: دهقان خلیلی

گروه: عمران، مکانیک خاک و پی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53154112 - 071

پست الکترونیک: dehghankhalili[at]fasau.ac.ir

 

 

  معاونت های اداری و مالی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

دکتر محمد مهدی مقیمی

( اولین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1386


 

دکتر شهرام رعیت پیشه

( دومین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1387


 

دکتر سلیمان قوهستانی

( سومین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

از سال 1388 تا سال 1389


 

 دکتر محمد رضا آروین

( چهارمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

 از سال 1390 تا سال 1391


 

دکتر محمد مهدی مقیمی

( پنجمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1392


 

دکتر حسین حمیدی فر

( ششمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1393


 

دکتر مهدی بهرامی

( هفتمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1394


 

دکتر محمدرضا کاظمی

( هشتمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1395


 

 

دکتر مهدی بهرامی

( نهمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1396


 

 

 

دکتر پرژنگ منجمی

( دهمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1397


 

 

 

دکتر حسام دهقان خلیلی

( یازدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

سال 1398

   

دکتر حجت الله باده یان

( دوازدهمین معاون اداری و مالی دانشگاه فسا )

از سال 1399 تا سال 1401

 

کلید واژه ها: دکتر حجت اله باده یان دکتر باده یان معاون اداری ومالی معاون اداری فسا معاون اداری و مالی دانشگاه فسا دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۴۰۱