مدیر امور دانشجویی

تعداد بازدید:۶۵۱۳

نام: سیده مریم 

نام خانوادگی: موسوی فرد

گروه : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن: 53159291

پست الکترونیک: mousavifard[at]fasau.ac.ir

 

کلید واژه ها: مدیر امور دانشجویی دانشگاه فسا مدیر دانشجویی دانشگاه مدیر دانشجویی فسا

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱