مدیر امور دانشجویی

تعداد بازدید:۴۳۲۰

نام: رضا

نام خانوادگی: واقفی

گروه : مکانیک

مقطع تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:

پست الکترونیک: vaghefireza[at]fasau.ac.ir

 

کلید واژه ها: مدیر امور دانشجویی دانشگاه فسا مدیر دانشجویی دانشگاه مدیر دانشجویی فسا

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۰