ریاست دانشگاه

تعداد بازدید:۴۳۲۸

 

نام : عبدالرسول

نام خانوادگی : زارعی

رشته: مهندسی منابع طبیعی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن مسئول دفتر ریاست: 53151111 - 071 

پست الکترونیک : 

 


 

روسای پیشین دانشگاه فسا از بدو تاسیس تا کنون

 

 

دکتر غلامحسین بردبار

اولین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1385 تا شهریور 1386 )

دکتر محمدرضا فرهنگ دوست

دومین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1386 تا بهمن ماه 1387 )

 

 

دکتر امین الله بهاء‌الدینی

سومین رئیس دانشگاه فسا ( از اسفند 1387 تا شهریورماه  1391 )

 

دکتر حسین شاهسوند حسنی

چهارمین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1391 تا فروردین ماه 1393 )

 

دکتر محمد مهدی مقیمی

پنجمین رئیس دانشگاه فسا ( از فروردین ماه 1393 تا شهریور ماه 1394 )

 

دکتر حمیدرضا قیصری

ششمین رئیس دانشکگاه فسا ( از مهرماه 1394 تا شهریورماه 1395 )

دکتر محسن اژدری

هفتمین رئیس دانشگاه فسا ( از مهرماه 1395 تا بهمن ماه 1398 )

دکتر جمال فتح اللهی

هشتمین رئیس دانشگاه فسا ( از اسفندماه 1398 تا مهرماه 1401 )

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲