معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۴۱۸۴

نام : امیر حسین 

نام خانوادگی : پارسامهر 

گروه : مهندسی طبیعت 

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53153111 - 071

پست الکترونیک : parsamehr[at]fasau.ac.ir

 

 

 

  معاونت های دانشجویی و فرهنگی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

 

دکتر محمد مهدی محبـی

( اولین مدیر امور دانشجویی دانشگاه فسا )

از سال 1388 تا سال 1390

 


 

دکتر رقیه خسـروی

( اولین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1391 تا سال 1393


 

دکتر سید محمد قاضـی

( دومین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1393 تا سال 1395


 

دکتر علیـرضا سپاسیان

( سومین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

سال 1395


 

دکتر محمدمهدی مقیمـی

( چهارمین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1395 تا سال 1397

 

دکتر محمدمهدی محبی

( پنجمین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1397 تا سال 1401

 

دکتر میثم مقدم

( ششمین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1401 تا 1402

 

 

 

 

دکتر محمد گلستانی 

( هفتمین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

 سال 1402

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲