معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۷۸۰

نام : محمد مهـدی

نام خانوادگی : محبـی

گروه : عمران، مکانیک خاک و پی

مقطع تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :53153112-071

پست الکترونیک : mohebbi[at]fasau.ac.ir

 

 

  معاونت های دانشجویی و فرهنگی پیشین دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون


 

 

دکتر محمد مهدی محبـی

( اولین مدیر امور دانشجویی دانشگاه فسا )

از سال 1388 تا سال 1390

 


 

دکتر رقیه خسـروی

( اولین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1391 تا سال 1393


 

دکتر سید محمد قاضـی

( دومین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1393 تا سال 1395


 

دکتر علیـرضا سپاسیان

( سومین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

سال 1395


 

دکتر محمدمهدی مقیمـی

( چهارمین معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فسا )

از سال 1395 تا سال 1397

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۰